Seminar

RO [Scroll down for EN]

Vineri, 14 mai

ARThotel, orele 16:00-18:00 / Ziua 1

Prezentare: AREA Chicago și Cartografierea Colectivă

Prezentarea va oferi o privire generală asupra revistelor, cartografierilor și evenimentelor sociale organizate de AREA Chicago între anii 2005-2010

Sâmbătă, 15 mai

ARThotel, orele 14:00-18:00 / Ziua 2

Discuție(masă rotundă): Spațiul Public în Chișinău

Această masă rotundă va prelua proiectul ”Însemnările Cetăţenilor pentru un Atlas al Spaţiului Public din Chişinău” ca punct de plecare pentru o discuție despre felul în care se prezintă recent și în timpul de față spațiul public din Chișinău. Locuitorii orașului vor discuta observațiile lor despre cum se folosește un anumit spațiu atunci când acesta este public, privat sau deține un statut legal incert sau ambiguu. Vom analiza efectele acțiunilor artistice și a celor de tip activist pentru a contesta controlul asupra spațiului public și a celui privat, și vom discuta strategii care ar putea fi aplicate pentru a schimba funcționalitatea unor spații greu controlate.

Duminică, 16 mai

Arthotel, 14:00-18:00 / Ziua 3

Atelier: Cum să faci hartă mai bună

Acest atelier va cuprinde o abordare tehnică și estetică asupra producerii unei hărți și ar putea prezenta un interes important pentru designerii atrași de ideea de a lucra asupra lucrului cu hărțile.

[EN]

May 14, Friday
@ ARThotel     4 – 6 pm Day 1 /
Presentation: The Community Mapping of AREA Chicago

This presentation will provide an overview of the magazines, mapping, and community events organized by AREA Chicago from 2005-2010

May 15, Saturday
@ ARThotel     2 – 6 pm Day 2 /
Discussion: Public Space in Chisinau

This discussion will use the “Notes for a People’s Atlas of Public Space in Chisinau” project as a starting point for a discussion about how public space historically and currently operates in the city of Chisinau. City residents will discuss their research and observations about how space is used if it is public, private or if its legal status is unclear or ambiguous. We will discuss the effect of artistic and activist activities to contest the control of private and public space, and strategies that could be used to change the functions of highly controlled space.

May 16, Sunday
@ ARThotel     2 – 6 pm Day 3 /
Workshop: Making a Better Map

This workshop will address technical and aesthetic approaches to map making and will be of significant relevance to designers who are interested in using maps in their work.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: