Back in Chicago

RO

Înapoi în Chicago

Am revenit în Chicago duminică, pe 23 mai după două săptămâni petrecute la Chișinău(cu tot cu o abatere de 2 zile la București, România, pentru a vedea expozițiile bienalei de acolo). Acum, după ce ne-am mai revenit, putem în fine discuta și scrie despre experiențele noastre acolo.

Am fost cu adevărat impresionați de toată lumea pe care am cunoscut-o la Chișinău, în special de gazdele noastre de la Asociația Oberliht, care ne-au susținut proiectul, și de la Centrul pentru Artă Contemporană KSA:K la care ne-am cazat. Aceste două organizații practic facilitează întreg procesul de dezvoltare al artei contemporane din Chișinău și sunt exact acele gazde de care am avut nevoie pentru a înțelege contextul în care trebuia să lucrăm. De la unde putem lua hrană ieftin până la ce muzee să vizităm, și între timp cum să înțelegem situația teritoriilor autonome ale Transnistriei (din estul Moldovei) și Găgăuziei (sudul Moldovei) și a politicilor curente din jurul tranziției de la un regim comunist către unul liberal… acești oameni ne-au ajutat mult să decodificăm și să înțelegem această uimitoare țară pe care am vizitat-o.

În următoarele săptămâni vom scrie câteva articole despre experiențele noastre atât pentru acest blog, cât și pentru unele reviste. Deasemenea, o totalizare a proiectului nostru va face parte ca un supliment din următorul număr al Revistei PLIC al Asociației Oberliht. Ne-am înțeles cu cei de la Oberliht ca ei să distribuie în continuare Însemnările Cetățenilor pentru un Atlas al Spațiului Public din Chișinău ca parte a lucrului lor, și am elaborat și o hartă ceva mai revizuită și mai mică pentru a putea fi printată și distribuită mai ușor..

Nu este ușor să înțelegi situația politică din Moldova, însă ar fi necugetat să spui că această țară duce lipsa unei orientări clare într-o direcție anumită. Unii privesc acea “Revoluție Twitter” de anul trecut ca pe un început a ceva nou, în timp ce mulți dintre cei pe care i-am cunoscut totuși au îndoieli cu privire la adevărata semnificație a ei. Comuniștii au folosit revolta tinerilor din 7 aprilie 2009 ca pretext pentru a acuza liberalii de comiterea unei lovituri de stat, liberalii au preluat evenimentele ca pe un mandat de reorientare către România și UE necesară țării, iar mass-media răsucește toate aceste scenarii într-un mod atât de dramatic, încât mulți dintre participanții la revolte, dintre cei pe care i-am întâlnit, păreau să pună la îndoială autenticitatea unei acțiuni comune la nivel de masă.

Nu ne-a reușit să cuprindem în totalitate însemnătatea acestor evenimente atât cât ne-am aflat în Moldova, însă suntem sperăm că aceste polarizări de tip România vs. Rusia, Liberlai vs. Comuniști, Tineri vs. Bătrâni etc, vor rămâne în spatele unor direcții alternative care vor evolua dînd țării și cetățenilor ei un nou orizont. I-am auzit de nenumărate ori pe oameni spunînd că Moldova este “blocată”. Nimeni nu își dorește să simtă un asemenea lucru, iar pentru o nașiune întreagă să simtă lucrurile în acest fel este o travestire. Moldova are o istorie atât de bogată și moștenirile pe care și le aproprie din simplul fapt că s-a aflat sub aripa atâtor imperii și coloniști de-a lungul anilor pot fi transformate în lecții prețioase pentru toată lumea.

Reflectînd asupra experiențelor trăite în Moldova, vom încerca să ne raportăm atât la cultura incredibilă pe care am cunoscut-o și în care ne-am implicat, cât și la situația politică dificilă și confuză. Acestea merg ambele mână de mână, reieșind dintr-un trecut fracturat, și ambele vor afecta viitoarea orientare a acestui loc minunat care însă a fost dezorientat pentru prea mult timp deja.

EN

On Sunday the 23rd of May we arrived back in Chicago after two weeks in Chisinau (along with a 2 day stint in Bucharest, Romania to see the biennale exhibit going on there). Now after some jet-lag recovery we are finally able to start talking and writing about our experiences.

We were really impressed by everyone we met in Chisinau, especially our project hosts at Oberliht Association and our housing hosts at the contemporary art center KSA:K. These two organizations basically facilitate all of the contemporary art event happening in Chisinau and were exactly the kinds of hosts we needed to understand our context. From where to get cheap food, to what museums to visit and then how to understand the autonomous territories of Transnistria (eastern Moldova) and Gagauzia (Southern Moldova) and current politics around the transition from a Communist regime to a Liberal one … these people really helped us decode and understand this amazing country we were visiting.

Dave and Daniel in the Flat Space with the People's Atlas of Chisinau maps preparing for an interview

In the coming weeks we will be writing some articles about our experiences for this blog and also for other magazines. Additionally, a report from our project will be included as a supplement in the next edition of Oberliht’s PLIC magazine. We made an agreement with Oberliht that they will continue to circulate the People’s Atlas of Chisinau project as part of their ongoing work, and we produced a smaller and revised map for them to photocopy and distribute more easily.

A victory day banner adornes a statue, while an Orange Mobile inflatable dolphin advertisement stares back

The political situation in Moldova is not easy to grasp, but it is undeniable to say that the country lacks a clear orientation in a direction that anyone is really that excited about. Some see last year’s “Twitter Revolution” to be the start of something new, while many people we encountered had doubts about its real meaning. The communists have used that spontaneous youthful rebellion on April 7th 2009 as an excuse to blame the liberals for committing a Coup d’état, the liberals have taken the actions as a mandate for the country’s need to orient itself towards Romania and the EU, and the media is spinning the many sides of the story so dramatically that most of the participants in the rebellion we met seemed to doubt the authenticity of their actions all together.

We failed to fully grasp the significance of these events while we were in Moldova, but are hopeful that some alternative orientation to this Romania vs. Russia, Liberal vs. Communist, Young vs. Old, etc polarization will emerge that will give the country and people some new orientation. It was countless the number of times we heard people say that Moldova was “Stuck”. No individual wants to feel that way, and for a nation of people to feel that way is a greater travesty. Moldova has such rich history and the legacies it feels from being torn by so many empires, and colonists over the years is something that could be turned into valuable lessons for the whole world to learn from.

As we reflect on our experiences in Moldova, we will try to report on both the incredible culture we observed and participated in, as well as the confusing and difficult political situation. They both go hand-in-hand, resulting from a sorted past, and will both effect the future orientation of a great place which has been disoriented for too long now.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: