Video from Emisiune TV

March 14, 2011

Thanks to Oberlht for posting the Emisiune TV short about People’s Atlas of Chisinau:


Back in Chicago

May 27, 2010

RO

Înapoi în Chicago

Am revenit în Chicago duminică, pe 23 mai după două săptămâni petrecute la Chișinău(cu tot cu o abatere de 2 zile la București, România, pentru a vedea expozițiile bienalei de acolo). Acum, după ce ne-am mai revenit, putem în fine discuta și scrie despre experiențele noastre acolo.

Am fost cu adevărat impresionați de toată lumea pe care am cunoscut-o la Chișinău, în special de gazdele noastre de la Asociația Oberliht, care ne-au susținut proiectul, și de la Centrul pentru Artă Contemporană KSA:K la care ne-am cazat. Aceste două organizații practic facilitează întreg procesul de dezvoltare al artei contemporane din Chișinău și sunt exact acele gazde de care am avut nevoie pentru a înțelege contextul în care trebuia să lucrăm. De la unde putem lua hrană ieftin până la ce muzee să vizităm, și între timp cum să înțelegem situația teritoriilor autonome ale Transnistriei (din estul Moldovei) și Găgăuziei (sudul Moldovei) și a politicilor curente din jurul tranziției de la un regim comunist către unul liberal… acești oameni ne-au ajutat mult să decodificăm și să înțelegem această uimitoare țară pe care am vizitat-o.

În următoarele săptămâni vom scrie câteva articole despre experiențele noastre atât pentru acest blog, cât și pentru unele reviste. Deasemenea, o totalizare a proiectului nostru va face parte ca un supliment din următorul număr al Revistei PLIC al Asociației Oberliht. Ne-am înțeles cu cei de la Oberliht ca ei să distribuie în continuare Însemnările Cetățenilor pentru un Atlas al Spațiului Public din Chișinău ca parte a lucrului lor, și am elaborat și o hartă ceva mai revizuită și mai mică pentru a putea fi printată și distribuită mai ușor..

Nu este ușor să înțelegi situația politică din Moldova, însă ar fi necugetat să spui că această țară duce lipsa unei orientări clare într-o direcție anumită. Unii privesc acea “Revoluție Twitter” de anul trecut ca pe un început a ceva nou, în timp ce mulți dintre cei pe care i-am cunoscut totuși au îndoieli cu privire la adevărata semnificație a ei. Comuniștii au folosit revolta tinerilor din 7 aprilie 2009 ca pretext pentru a acuza liberalii de comiterea unei lovituri de stat, liberalii au preluat evenimentele ca pe un mandat de reorientare către România și UE necesară țării, iar mass-media răsucește toate aceste scenarii într-un mod atât de dramatic, încât mulți dintre participanții la revolte, dintre cei pe care i-am întâlnit, păreau să pună la îndoială autenticitatea unei acțiuni comune la nivel de masă.

Nu ne-a reușit să cuprindem în totalitate însemnătatea acestor evenimente atât cât ne-am aflat în Moldova, însă suntem sperăm că aceste polarizări de tip România vs. Rusia, Liberlai vs. Comuniști, Tineri vs. Bătrâni etc, vor rămâne în spatele unor direcții alternative care vor evolua dînd țării și cetățenilor ei un nou orizont. I-am auzit de nenumărate ori pe oameni spunînd că Moldova este “blocată”. Nimeni nu își dorește să simtă un asemenea lucru, iar pentru o nașiune întreagă să simtă lucrurile în acest fel este o travestire. Moldova are o istorie atât de bogată și moștenirile pe care și le aproprie din simplul fapt că s-a aflat sub aripa atâtor imperii și coloniști de-a lungul anilor pot fi transformate în lecții prețioase pentru toată lumea.

Reflectînd asupra experiențelor trăite în Moldova, vom încerca să ne raportăm atât la cultura incredibilă pe care am cunoscut-o și în care ne-am implicat, cât și la situația politică dificilă și confuză. Acestea merg ambele mână de mână, reieșind dintr-un trecut fracturat, și ambele vor afecta viitoarea orientare a acestui loc minunat care însă a fost dezorientat pentru prea mult timp deja.

EN

On Sunday the 23rd of May we arrived back in Chicago after two weeks in Chisinau (along with a 2 day stint in Bucharest, Romania to see the biennale exhibit going on there). Now after some jet-lag recovery we are finally able to start talking and writing about our experiences.

We were really impressed by everyone we met in Chisinau, especially our project hosts at Oberliht Association and our housing hosts at the contemporary art center KSA:K. These two organizations basically facilitate all of the contemporary art event happening in Chisinau and were exactly the kinds of hosts we needed to understand our context. From where to get cheap food, to what museums to visit and then how to understand the autonomous territories of Transnistria (eastern Moldova) and Gagauzia (Southern Moldova) and current politics around the transition from a Communist regime to a Liberal one … these people really helped us decode and understand this amazing country we were visiting.

Dave and Daniel in the Flat Space with the People's Atlas of Chisinau maps preparing for an interview

In the coming weeks we will be writing some articles about our experiences for this blog and also for other magazines. Additionally, a report from our project will be included as a supplement in the next edition of Oberliht’s PLIC magazine. We made an agreement with Oberliht that they will continue to circulate the People’s Atlas of Chisinau project as part of their ongoing work, and we produced a smaller and revised map for them to photocopy and distribute more easily.

A victory day banner adornes a statue, while an Orange Mobile inflatable dolphin advertisement stares back

The political situation in Moldova is not easy to grasp, but it is undeniable to say that the country lacks a clear orientation in a direction that anyone is really that excited about. Some see last year’s “Twitter Revolution” to be the start of something new, while many people we encountered had doubts about its real meaning. The communists have used that spontaneous youthful rebellion on April 7th 2009 as an excuse to blame the liberals for committing a Coup d’état, the liberals have taken the actions as a mandate for the country’s need to orient itself towards Romania and the EU, and the media is spinning the many sides of the story so dramatically that most of the participants in the rebellion we met seemed to doubt the authenticity of their actions all together.

We failed to fully grasp the significance of these events while we were in Moldova, but are hopeful that some alternative orientation to this Romania vs. Russia, Liberal vs. Communist, Young vs. Old, etc polarization will emerge that will give the country and people some new orientation. It was countless the number of times we heard people say that Moldova was “Stuck”. No individual wants to feel that way, and for a nation of people to feel that way is a greater travesty. Moldova has such rich history and the legacies it feels from being torn by so many empires, and colonists over the years is something that could be turned into valuable lessons for the whole world to learn from.

As we reflect on our experiences in Moldova, we will try to report on both the incredible culture we observed and participated in, as well as the confusing and difficult political situation. They both go hand-in-hand, resulting from a sorted past, and will both effect the future orientation of a great place which has been disoriented for too long now.


Map Collecting

May 27, 2010
Colectarea de hărţi

Collecting maps from local activists at the Flat Space | Colectînd hărți din partea activiștilor locali la Apartament Deschis

Hărţile albe ale Chişinăului au fost distribuite pe multe căi, inclusiv: ca supliment al Revistei la PLIC editată de Asociaţia Oberliht, prin intermediul voluntarilor din zona de întruniri în aer liber, cunoscută ca APARTAMENT DESCHIS, la evenimentele publice de genul festivalul filmului documentar; prin intermediul elevilor de liceu şi studenţilor şi prin reţele informale de prieteni şi familie. Hărţile vor continua să fie distribuite şi colectate de Asociaţia Oberliht pe parcursul întregului an 2010.

The blank maps of Chisinau were distributed through many channels including: as a supplement to the PLIC magazine produced by Oberliht Association, through volunteers at the outdoor gathering area known as CHISOC/Flat Space, at public events like the documentary film festival, to students in high schools and university and through informal networks of friends and family. The maps will continue to be distributed and collected by the Oberlht Association for the remainder of 2010.

Journalism students from the University participated in a map making workshop | Studenții de jurnalism de la Universitate au participat la un atelier de cartografiere

Everytime we talked to people from Chisinau, we explained our project was grounded in our own city of Chicago and that the project begun there. Dave explains this at the local artist union during a press conference | De fiecare dată le explicam oamenilor cu care vorbeam că proiectul nostru își are rădăcinile în Chicago, orașul de unde venim și unde l-am aplicat pentru prima dată. Dave eplică acest lucru și în cadrul conferinței de presă de la Uniunea Artiștilor Plastici.


Report Back on Screening

May 21, 2010

În jur de 35 de oameni s-au alăturat proiecțiilor a șapte filme din patru țări | About 35 people attended the screening of 7films from 4 countries

Vizionarea de filme

Pentru a arăta cu adevărat ce încercăm să spunem prin “spaţiu public”, am hotărât să utilizăm APARTAMENT-ul DESCHIS pentru o proiecţie în aer liber a 7 filme din 4 ţări (Suedia, Italia, Mexic, SUA) despre modalitatea în care funcţionează spaţiul public în acele contexte. Filmele selectate au fost realizate de Brad DOWNEY, Tim HANSBERRY, Quenell JONES (Discurs Public); 4n6 (Raport de supraveghere); Dara GREENWALD, Josh MACPHEE şi Bettina ESCAURIZA (Muncitorii Victorieni Uniţi); Gustavo VAZQUEZ şi Chip LORD (el Zocalo); SpendnilaTv (StreetTv2, Sky0); Guerilla News Network (Copwatch); şi Pia RÖNICKE (Un loc ca oricare altul).

To really show what we mean when we say “public space”, we decided to utilize the Flat Space for an outdoor screening with 7 films from 4 countries (Sweden, Italy, Mexico, USA) dealing with how public space works in those contexts. The films selected were made by Brad Downey, Tim Hansberry, Quenell Jones (Public Discourse); 4n6 (Surveillance Report); Dara Greenwald, Josh MacPhee and Bettina Escauriza (United Victorian Workers); Gustavo Vazquez and Chip Lord (el Zocalo); SpendnilaTv (StreetTv2, Sky0); Guerilla News Network (Copwatch); and Pia Rönicke (A Place Like Any Other).


Report Back on Public Space Seminar

May 21, 2010

Discutînd despre spațiul public din Chișinău la ArtHotel | Talking about Public Space in Chisinau at the ArtHotel

Despre seminarul dedicat spațiului public

De-a lungul unei perioade de 3 zile, Dave PABELLON şi Daniel TUCKER au organizat un seminar care să însoţească proiectul de cartografiere. Prima zi a fost concepută ca o introducere în activitatea revistei AREA Chicago, a doua s-a desfăşurat în ideea unei conversaţii deschise cu privire la luptele actuale din jurul spaţiului public cu artişti şi adepţi locali, iar cea de-a treia sub forma unui atelier tehnic de design în care Dave i-a iniţiat pe participanţi în folosirea instrumentelor necesare pentru cartografierea propriului lor oraş.

Over 3 days at ArtHotel, we facilitated a seminar to accompany the mapping project. The first was an introduction to the work of AREA Chicago, the second was an open conversation about current struggles around public space with local artists and activists, and the third was a technical design workshop where Dave introduced participants to tools necessary to map their own city.

În timpul weekend-ului cât a durat seminarul am distribiut exemplare ale publicațiilor noastre din Chicago și am avut întâlniri cu echipa redacției și de designeri ai Revistei la PLIC a Asociației Oberliht pentru a face schimb de idei și experință | At the weekend-long seminar we distributed copies of our publications from Chicago and had additional meetings with the editorial and design teams from Oberliht's PLIC magazine to exchange ideas and experiences

Ideea de a împărți seminarul într-o zi de lectură, una dedicată dezbaterilor și o alta pentru un atelier tehnic s-a dovedit a fi efectivă întrucât participanții au putut alege să participe la ceea ce îi interesează mai mult | Breaking up the seminar into a lecture day, discussion day, and technical workshop day was effective because people were able to select more carefully what they were most interested in attending


Report Back on Walking Tours

May 20, 2010

Călătoriile în oraș

Prima călătorie s-a axat în jurul istoriei din timpul sovietic și a avut loc odată cu paradă din Ziua Victoriei de pe 9 mai | Our first tour focused on Soviet History of Chisinau and took place on May 9th Victory Day Parades

În timpul unei rezidenţe de două săptămâni, AREA Chicago şi Oberliht au organizat 3 călătorii în Chişinău. Prima călătorie, cu tema Tezaurul Sovietic, a avut loc cu ocazia Zilei Victoriei (9 mai) când oamenii au luat străzile cu asalt pentru a sărbători victoria sovieticilor împotriva naziştilor, din 1944, doar că în acest an, marşul a avut o orientare intensă pro-comunistă din cauza revoltelor sociale şi transformărilor politice care au început la 7 aprilie 2009, în momentul în care Partidul Comunist a pierdut puterea politică după 8 ani (şi înainte de aceşti 8 ani, 47 ani de conducere sovietică).

During the two week residency AREA Chicago and Oberliht organized 3 walking tours of Chisinau. The first tour, on the subject of Soviet History, was on the occasion of Victory Day (May 9) where people took to the streets to celebrate the victory of the Soviets over the Nazis in 1944, only this year the march had an intensified pro-communist orientation because of the social revolt and political transformation which began on April 7th 2009 when the Communist Party lost political control after 8 years (and before those 8 years, 44 years of Soviet rule).

Walking tour about hidden and erased Jewish history of Chisinau.

Călătoria cu tematica istoriei ascunse sau șterse a comunităților evreiești din Chișinău | Walking tour about hidden and erased Jewish history of Chisinau.

A doua călătorie a făcut referire la istoria Chişinăului evreiesc, cu conflicte şi evenimente majore, inclusiv pogromul de la Chişinău din 1903, marşul naziştilor din Moldova, şi viaţa şi instituţiile evreieşti din timpul şi de după perioada conducerii sovietice.

The second tour addressed the Jewish history of Chisinau, with major conflicts and events including the 1903 Kishinev pogrom, the Nazi march on Moldova, and Jewish life and institutions during and after the period of Soviet rule.

Punînd în discuție noile panouri ale postului Publika TV și relevanța lor pentru politicile actuale locale | Discussing the new Publika TV advertisements and their relevance to contemporary Moldovan politics

A treia călătorie s-a desfăşurat sub forma unei dezbateri în timpul plimbării ocazie cu care s-au vizitat 6 panouri instalate în spațiul public, care prezentau reclame la Publika TV care încearcă să realizeze profituri din protestele de la 7 aprilie 2009 şi care ridică semne de întrebare în ceea ce priveşte integrarea în UE, libertatea presei, jurnalismul civic şi importanţa transformărilor subiective în vederea unei transformări politice. Am examinat fiecare panou publicitar de pe bulevardul Ştefan cel Mare din perspectivă estetică şi politică, folosindu-ne de această plimbare pentru a dezbate cu privire la semnificaţia datei de 7 aprilie “Revoluţia Twitter”, modalitatea în care au răspuns liberalii şi comuniştii şi rolul noii mass media în încadrarea semnificaţiei acestor evenimente.

The third tour was a walking debate where we visited 6 public billboards featuring Publika TV advertisements which attempt to capitalize on the uprisings of April 7th 2009 and pose questions about EU integration, freedom of the press, citizen journalism, and the importance of subjective transformation in order to achieve political transformation. We examined each advertisement on Stefan cel Marre Boulevard from an aesthetic and political perspective, using it as an opportunity to debate the significance of the April 7 “Twitter Revolution”, the way that the liberals and the communist have responded, and the role of new mass media in framing the significance of these events.

Cîlîtoria a culminat cu o vizită la panoul Publika TV din centrul orașului | The tour finished with a visit to Publika TV's billboard in the main square


Publika TV

May 19, 2010

[EN]

On May 16th, 2010 I was happy to appear on the Publika TV talk show “RePublika” hosted by Chisinau theater director Mihai Fusu. Along my side were Vladimir Us (Chisinau, Moldova) and Natasa Bodrozic (Zagreb, Croatia), the curators of the CHIOSC project organized by Oberliht Association, and a representative of the city of Chisinau’s Department of Architecture. We discussed the project “Notes for a People’s Atlas of Public Space in Chisinau”, the conflicts over privatization in Chicago and Zagreb, and issues about public space which are emerging in Chisinau but still have a chance to be resolved.

Debating Public Space in Chisinau on Publika TV 5-16-2010

Debating Public Space in Chisinau on Publika TV 5-16-2010/ Discutînd despre Spațiul public din Chișinău la PublikaTV pe 16.05.2010

[See the video here]

This TV channel is relatively new and is really trying to capture some of the youthful energy expressed in Moldova’s April 7, 2009 revolts (aka “The Twitter Revolution”). For this reason, they seem to be trying really hard to reach out into sectors of culture and protest historically not given much visibility in Moldovan media.

For the parts I could understand (It was mostly in Romanian except for replies by Natasa and I), there were some pretty good points made by all guests on the show, but the conversation needs to continue and intensify in the future.

-Daniel

[RO]

Pe 16 mai m-am bucurat să îmi fac apariția la talk show-ul condus de regizorul de teatru din Chișinău Mihai Fusu RePublika la postul Publika TV. Alături de mine au fost și Vladimir Us (Chișinău, moldova) și Natasa Bodrozic (Zagre, Croația), curatori ai proiectului CHIOSC al Asociației Oberliht, cât și un reprezentant al Departamentului Arhitectură al Chișinăului. Am discutat despre proiectul Însemnările Cetățenilor pentru un Atlas al Spațiului Public din Chișinău, despre controversele pe marginea privatizărilor din Chicago și Zagreb, și în general concepte legate de domeniul spațiului public care abia încep să se ivească în Chișinău dar care se cer clarificate.

[vedeți video aici]

Acest canal de televiziune este unul relativ nou și încearcă să capteze ceva din acea energie a tinerilor exprimată în revoltele din 7 aprilie 2009 din Moldova (așa-numita Revoluția Twitter). Pentru asta, se pare că ei chiar depun un mare efort ca să atingă domeniile culturii și opoziției care istoricește nu dispun de prea multă vizibilitate în mass-media locală.

Din ceea ce am putut să înțeleg (pentru că s-a vorbit mai mult în română, cu excepția discursului meu și al Natasei), au fost exprimate reflecții foarte bune din partea tuturor invitaților la talk show, însă această conversație trebuie să continue și să se intensifice în viitor.

-Daniel


Here in Chisinău/Aici în Chisinău

May 11, 2010
Flat Space, Chisinau

Flat Space, Chisinau by Stefan Rusu for Oberliht's CHIOSC project/Apartament Deschis, lucrare a lui Ștefan Rusu din cadrul proiectului CHIOSC al Asociației Oberliht

[EN]

We arrived on Friday May 7th at night and are settling in to the city. Our hosts at Oberliht have arranged many meetings and activities for us, and by spending time at their Flat Space (see photo) and at the KSA:K Contemporary Art Center where we are staying, we are meeting many local artists, architects, musicians, ecologists, and other activists.

Yesterday we were interviewed by local TV about the “People’s Atlas of Public Space in Chisinău” and should be able to catch it on air tomorrow (Wednesday) night. There are several other mass media opportunities coming up which reminds us how different it is to work in smaller countries than in the U.S., where we would be ignored for the most part by any media outlet that actually had large audiences or substantial influence.

Last night we had a press conference and short presentation at the Uniunea Artistilor Plastici (Union of Plastic Artists Republic of Moldova), a space which is dominated by the old guard of Moldovan art. It was really amazing to see this institution they have built and maintained, but there is clearly a generational divide between the people working at that space and those of Oberliht or KSA:K with whom we are connecting. We basically used the opportunity to promote the upcoming seminar which we will be hosting at ArtHotel this weekend, as we really want people with an investment in the future of public space in Chisinau to attend.

Daniel had a an encounter with a journalist from the national radio station at the press conference which clearly pointed to a challenge we will have to resolve. The reporter insisted that there should be a clear definition of “public space” if we were making an atlas of public space in the city. Daniel explained that there were not clear definitions here or in the U.S. and that this tension (between government owned and operated space functioning as public space on the one hand, and space which is freely determined by civil society aka ‘the people’ on the other) is why we wanted to do projects like this. We want there to be a definition but it is the absence of a definition which leads to things like ORANGE mobile phone company installing their inflatable advertisements in the main square of Chisinau, or to the oligarchs of Moldova building their private homes in public parks (we will post photos of these later). We think places like Flat Space as being really exciting examples of what public space could and should be like, and hope to find out about other historical and contemporary examples of such spaces during the rest of our stay.

-Dave and Daniel

Welcome to Chisinau airport

[RO]

Am ajuns în Chișinău vineri noaptea, pe 7 mai și începem să cunoaștem orașul. Gazdele noastre de la Oberliht ne-au programat o mulțime de întâlniri și activități astfel încât, petrecînd ceva timp la Apartamentul Deschis al lor (vezi foto), și la Centrul pentru Artă Contemporană KSA:K unde suntem cazați, cunoaștem o mulțime de artiști locali, arhitecți, muzicieni, ecologiști și alte genuri de activiști.

Ieri am dat un interviu despre Atlasul Spațiului Public din Chișinău pentru un post local de televiziune și ar trebui să-l prindem în emisie mâine(miercuri) noaptea. Pe lângă asta mai sunt câteva oportunități de a comunica prin mass-media și asta ne amintește cât de diferit este să lucrezi într-o țară mult mai mică decât S.U.A., unde am fi în mare parte ignorați de către orice canal media ce deține un public larg sau o substanțială putere de influență.

Aseară am susținut o conferință de presă și o scurtă prezentare într-un spațiu al Uniunii Artiștilor Plastici, un spațiu dominat de către garda veche a artei moldovenești. A fost uimitor să vedem această instituție pe care ei au construit-o și pe care au menținut-o, dar există o diviziune evidentă între oamenii care activează în acest spațiu și cei care activează prin Oberliht sau KSA:K. În parte ne-am folosit de posibilitatea de a promova seminarul pe care urmează să-l găzduim în acest weekend la ArtHotel, astfel încât ne dorim foarte mult ca la el să participle oameni interesați în viitorul spațiului public din Chișinău.

Daniel a dat peste un jurnalist de la postul național de radiodifuziune care a arătat în mod clar cu degetul spre o provocare pe care noi am avea să o rezolvăm. Reporterul insista asupra faptului că dacă noi vrem să lucrăm asupra unui atlas al spațiului public din oraș, atunci ar trebui să existe o definiție clară a spațiului public. Daniel i-a explicat că nu există o definiție clară asupra acestui concept nici aici, cât și nici în Statele Unite și că anume această situație tensionată (între spațiul aparținînd guvernului și administrat de către acesta ca fiind spațiu public pe de oparte, și pe de alta acel spațiu care este animat în mod liber de către societatea civilă) ne-a determinat să lucrăm cu acest gen de proiecte. Noi ne-am dori să existe o asemenea definiție, însă anume lipsa acesteia duce la lucruri precum compania ORANGE instalîndu-și enormele jucării umflate în Piața Națională din Chișinău, sau la oligarhii moldoveni construindu-și locuințe private în parcurile publice (vom reveni mai târziu cu imagini la aceste teme). Credem că locuri precum Apartament Deschis sunt exemple clare despre cum poate și cum ar trebui să arate spațiul public și sperăm să aflăm și despre alte exemple mai vechi sau mai recente de acest gen pe durata șederii noastre aici.

-Dave și Daniel


Leaving Soon/Plecăm în curînd

April 29, 2010

[RO]

Plecăm în curînd

Peste o săptămână plecăm în Moldova. Hărțile-blancuri pe care le-am produs deja circulă prin Chișinău prin intermediul celor de la Asociația Tonerilor Plasticieni din Moldova Oberliht. Pe măsură ce acest proiect va evolua, vom posta aici imagini foto și video de la din cadrul seminarelor, călătoriilor, producerii hărților și proiecțiilor de filme.

Din Chicago,

-Daniel Tucker și Dave Pabellon.

[EN]

We are a week away from leaving for Moldova. The blank maps which we have designed are already circulating in Chişinău through the people at Moldova Young Artists Association/ Oberliht. As this project evolves we will post videos and photos of the seminar, walking tours, map making and screenings.

From Chicago,

– Daniel Tucker and Dave Pabellon