Report Back on Public Space Seminar

Discutînd despre spațiul public din Chișinău la ArtHotel | Talking about Public Space in Chisinau at the ArtHotel

Despre seminarul dedicat spațiului public

De-a lungul unei perioade de 3 zile, Dave PABELLON şi Daniel TUCKER au organizat un seminar care să însoţească proiectul de cartografiere. Prima zi a fost concepută ca o introducere în activitatea revistei AREA Chicago, a doua s-a desfăşurat în ideea unei conversaţii deschise cu privire la luptele actuale din jurul spaţiului public cu artişti şi adepţi locali, iar cea de-a treia sub forma unui atelier tehnic de design în care Dave i-a iniţiat pe participanţi în folosirea instrumentelor necesare pentru cartografierea propriului lor oraş.

Over 3 days at ArtHotel, we facilitated a seminar to accompany the mapping project. The first was an introduction to the work of AREA Chicago, the second was an open conversation about current struggles around public space with local artists and activists, and the third was a technical design workshop where Dave introduced participants to tools necessary to map their own city.

În timpul weekend-ului cât a durat seminarul am distribiut exemplare ale publicațiilor noastre din Chicago și am avut întâlniri cu echipa redacției și de designeri ai Revistei la PLIC a Asociației Oberliht pentru a face schimb de idei și experință | At the weekend-long seminar we distributed copies of our publications from Chicago and had additional meetings with the editorial and design teams from Oberliht's PLIC magazine to exchange ideas and experiences

Ideea de a împărți seminarul într-o zi de lectură, una dedicată dezbaterilor și o alta pentru un atelier tehnic s-a dovedit a fi efectivă întrucât participanții au putut alege să participe la ceea ce îi interesează mai mult | Breaking up the seminar into a lecture day, discussion day, and technical workshop day was effective because people were able to select more carefully what they were most interested in attending

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: