Report Back on Screening

În jur de 35 de oameni s-au alăturat proiecțiilor a șapte filme din patru țări | About 35 people attended the screening of 7films from 4 countries

Vizionarea de filme

Pentru a arăta cu adevărat ce încercăm să spunem prin “spaţiu public”, am hotărât să utilizăm APARTAMENT-ul DESCHIS pentru o proiecţie în aer liber a 7 filme din 4 ţări (Suedia, Italia, Mexic, SUA) despre modalitatea în care funcţionează spaţiul public în acele contexte. Filmele selectate au fost realizate de Brad DOWNEY, Tim HANSBERRY, Quenell JONES (Discurs Public); 4n6 (Raport de supraveghere); Dara GREENWALD, Josh MACPHEE şi Bettina ESCAURIZA (Muncitorii Victorieni Uniţi); Gustavo VAZQUEZ şi Chip LORD (el Zocalo); SpendnilaTv (StreetTv2, Sky0); Guerilla News Network (Copwatch); şi Pia RÖNICKE (Un loc ca oricare altul).

To really show what we mean when we say “public space”, we decided to utilize the Flat Space for an outdoor screening with 7 films from 4 countries (Sweden, Italy, Mexico, USA) dealing with how public space works in those contexts. The films selected were made by Brad Downey, Tim Hansberry, Quenell Jones (Public Discourse); 4n6 (Surveillance Report); Dara Greenwald, Josh MacPhee and Bettina Escauriza (United Victorian Workers); Gustavo Vazquez and Chip Lord (el Zocalo); SpendnilaTv (StreetTv2, Sky0); Guerilla News Network (Copwatch); and Pia Rönicke (A Place Like Any Other).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: