Report Back on Walking Tours

Călătoriile în oraș

Prima călătorie s-a axat în jurul istoriei din timpul sovietic și a avut loc odată cu paradă din Ziua Victoriei de pe 9 mai | Our first tour focused on Soviet History of Chisinau and took place on May 9th Victory Day Parades

În timpul unei rezidenţe de două săptămâni, AREA Chicago şi Oberliht au organizat 3 călătorii în Chişinău. Prima călătorie, cu tema Tezaurul Sovietic, a avut loc cu ocazia Zilei Victoriei (9 mai) când oamenii au luat străzile cu asalt pentru a sărbători victoria sovieticilor împotriva naziştilor, din 1944, doar că în acest an, marşul a avut o orientare intensă pro-comunistă din cauza revoltelor sociale şi transformărilor politice care au început la 7 aprilie 2009, în momentul în care Partidul Comunist a pierdut puterea politică după 8 ani (şi înainte de aceşti 8 ani, 47 ani de conducere sovietică).

During the two week residency AREA Chicago and Oberliht organized 3 walking tours of Chisinau. The first tour, on the subject of Soviet History, was on the occasion of Victory Day (May 9) where people took to the streets to celebrate the victory of the Soviets over the Nazis in 1944, only this year the march had an intensified pro-communist orientation because of the social revolt and political transformation which began on April 7th 2009 when the Communist Party lost political control after 8 years (and before those 8 years, 44 years of Soviet rule).

Walking tour about hidden and erased Jewish history of Chisinau.

Călătoria cu tematica istoriei ascunse sau șterse a comunităților evreiești din Chișinău | Walking tour about hidden and erased Jewish history of Chisinau.

A doua călătorie a făcut referire la istoria Chişinăului evreiesc, cu conflicte şi evenimente majore, inclusiv pogromul de la Chişinău din 1903, marşul naziştilor din Moldova, şi viaţa şi instituţiile evreieşti din timpul şi de după perioada conducerii sovietice.

The second tour addressed the Jewish history of Chisinau, with major conflicts and events including the 1903 Kishinev pogrom, the Nazi march on Moldova, and Jewish life and institutions during and after the period of Soviet rule.

Punînd în discuție noile panouri ale postului Publika TV și relevanța lor pentru politicile actuale locale | Discussing the new Publika TV advertisements and their relevance to contemporary Moldovan politics

A treia călătorie s-a desfăşurat sub forma unei dezbateri în timpul plimbării ocazie cu care s-au vizitat 6 panouri instalate în spațiul public, care prezentau reclame la Publika TV care încearcă să realizeze profituri din protestele de la 7 aprilie 2009 şi care ridică semne de întrebare în ceea ce priveşte integrarea în UE, libertatea presei, jurnalismul civic şi importanţa transformărilor subiective în vederea unei transformări politice. Am examinat fiecare panou publicitar de pe bulevardul Ştefan cel Mare din perspectivă estetică şi politică, folosindu-ne de această plimbare pentru a dezbate cu privire la semnificaţia datei de 7 aprilie “Revoluţia Twitter”, modalitatea în care au răspuns liberalii şi comuniştii şi rolul noii mass media în încadrarea semnificaţiei acestor evenimente.

The third tour was a walking debate where we visited 6 public billboards featuring Publika TV advertisements which attempt to capitalize on the uprisings of April 7th 2009 and pose questions about EU integration, freedom of the press, citizen journalism, and the importance of subjective transformation in order to achieve political transformation. We examined each advertisement on Stefan cel Marre Boulevard from an aesthetic and political perspective, using it as an opportunity to debate the significance of the April 7 “Twitter Revolution”, the way that the liberals and the communist have responded, and the role of new mass media in framing the significance of these events.

Cîlîtoria a culminat cu o vizită la panoul Publika TV din centrul orașului | The tour finished with a visit to Publika TV's billboard in the main square

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: