Screening

RO: [Scroll down for EN]

—————————

*Evenimente Publice/Private: Propuneri pentru Reactivarea Spațiilor Publice*

19 mai 2010, orele 20:00-22:00, Apartament Deschis, Chişinău (Moldova)

Curator – Daniel Tucker

Eveniment din cadrul seminarului “Însemnările Cetățenilor pentru un Atlas al Spațiului Public din Chișinău”

https://atlasofchisinau.wordpress.com

Un seminar de zece zile organizat de Vladimir US (Oberliht), Natasa BODROZIC(Slobodne Veze), Vadim ȚIGANAȘ (Oberliht), Dave PABELLON (AREA Chicago), Daniel TUCKER (AREA Chicago)

Durata seminarului: 6 – 23 mai 2010

Pentru informații suplimentare: Asociația Tinerilor Plasticieni din Moldova Oberliht

http://www.oberliht.org.md* <http://www.oberliht.org.md/>)

Statement:

Cele 7 filme prezintă exemple ale preocupării oamenilor față de spațiul public în Statele Unite, Mexico, Italia și Suedia. Acestea nu prezintă o definiție stabilită a ceea ce ar însemna spațiul public față de cel privat, dar privite per ansamblu, ele generează senzația că ceea ce este “public” este deschis spre a fi definit de către un grup larg în baza noțiunilor Democrației sau/și celor aflate în relație cu ele, pe când ceea ce este “privat” poate fi definit și controlat de către un grup mic care exercită o distribuție mai mult sau mai puțin echilibrată a puterii. Unele subiecte se poziționează într-un mod critic față de istoria contestată, brutalitatea forțelor de ordine, monopolurile media, în timp ce altele vizează domenii din sfera productivă cum ar fi bunurile artistice sau dansul; ambele moduri de abordare însă implică un angajament activ și arată felul în care oamenii își dezvoltă singuri mediul în care trăiesc zi de zi. “Noi suntem orașul!” par să strige oamenii împotriva concepției generale conform căreia spațiile pe care le umplem ne sunt într-un mod simplu impuse, predeterminate sau aflate în afara controlului nostru.

—————————-

Program:

*Public Discourse*/Discurs Public (38:00) 2003

de Brad Downey, Tim Hansberry, Quenell Jones

Se proiectează cu permisiunea autorului

O generalizare asupra artelor stradale și graffiti curente și recente concentrată pe orașul New York și domeniul mult disputat al spațiului public.

*Surveillance Report*/Raport de Supraveghere (5:00) 2004

de 4n6

Se proiectează cu permisiunea autorului

Operatorii camerelor de supraveghere ghidează o tură a camerelor de supraveghere în Manhattan din 9/11/2001

Vezi și: http://www.notbored.org/the-scp.html

*United Victorian Workers*/Muncitorii Victorieni Uniți (4:00), 2006

de Dara Greenwald with Josh MacPhee and Bettina Escauriza

Se proiectează cu permisiunea autorului

Un eveniment anual care celebrează “moștenirea victoriană” în orășelul post-industrial Troia New York este întrerupt de către un grup de activiști artiști și muncitori care intentează inserarea istoriei muncitorești în sfera publică. Acțiune organizată de Bettina Escauriza, Dara Greenwald, Ryan Jenkins, Josh MacPhee, Amy Scarfone, Marshall Tramell.

Vezi și: http://www.daragreenwald.com

*El Zócalo* (28:25) 2002

Gustavo Vazquez și Chip Lord

Se proiectează cu permisiunea Video Data Bank

O imagine-portret a Pieții Centrale din orașul Mexico într-o zi din august. Soldați, Dansatori Azteci, clovni, vânzători de mâncăruri, protestatari, ploaie, câini, turiști, zmei de hârtie, baloane, iar demnitarii se întrunesc cu toții în spațiul public al El Zøcalo.

Vezi și: http://artsites.ucsc.edu/faculty/lord/

*StreetTv2, Sky0* (6:30) 2003

de SpendnilaTv – TurnOff Tv, Teleaut, AntTv, OrfeoTv, Guerriglia

Markating

Extras din Fightsharing DVD cu subiectul “Reality Hacking”

În urma suspendării unui proiect tv de gherilă/pirat din Senigallia, Italia, o alianță a grupurilor de “telestreet” (televiziune de stradă) din Roma inițiază o acțiune de protest împotriva rețelei de tv-cablu Sky Italia prin retransmiterea liberă a unui meci de fotbal dintre Roma și Juventus pentru cetățenii din Roma.

Vezi și: http://www.zcommunications.org/telestreet-rome-by-hamster5

*Copwatch* (8:00) 2002

de Guerilla News Network

Extras din Select Magazine #5 DVD

O scurtă prezentare a organizației Copwatch din Oakland, California. Este vorba despre un grup de ‘supraveghere a poliției’ care își propune să atragă atenția asupra violenței din partea organelor de poliție, cât și a dreptului cetățenilor de a putea urmări și documenta activitatea poloției.

Vezi și: http://www.copwatch.org/

*A Place Like Any Other*/Un loc ca oricare altul (21:00) 2001

de Pia Rönicke

Se proiectează cu permisiunea autorului

O serie de interviuri cu locuitorii zonei Bredang din Stockholm (Suedia), zonă care a fost numită ca parte a Programului de Un Milion de către social-democrații suedezi spre sfârșitul anilor 1960, avînd ca scop asigurarea cu o locuință comfortabiă pentru toți cetățenii Suediei.

Vezi și: http://www.frieze.com/issue/article/the_concrete_jungle/

Durata programului: 112 min

[EN]—————————-

Public/Private Parties: Proposals for Reactivating Public Spaces
May 19th, 2010 8-10pm at Flat Space,
Chişinău (Moldova)
Curated by Daniel Tucker
As part of the week long seminar
“Notes for a People’s Atlas of Public Space in Chişinău
https://atlasofchisinau.wordpress.com

A weeklong seminar organized by Vladimir US (Oberliht), Natasa BODROZIC (Slobodne veze), Vadim TIGANAS (Oberliht), Dave PABELLON (AREA Chicago), and Daniel TUCKER (AREA Chicago)

program, May 6 – 23, 2010
For more information see
Moldova Young Artists Association – Oberliht (http://www.oberliht.org.md)

Statement:
These 7 videos show people engaging with public spaces in the United States, Sweden, Mexico, and Italy. They do not have a shared definition of what public space is versus private space, but viewed together they provide a sense that what is “public” is open to be defined by many and therefor related to notions of Democracy, while what is “private” can be defined and controlled by a few with an unbalanced distribution of power. Some subjects take critical approaches to contested history, police brutality, media monopolies, or surveillance while others take productive approaches like art making, and dancing, but both approaches actually involve pro-active engagement and demonstrate the ways that people make the places they live in everyday. “We are the city!” the people seem to cry! As opposed to the common understanding that these places we inhabit are simply imposed upon us, predetermined or out of our control.

—————————-
The Program:

Public Discourse (38:00) 2003
by Brad Downey, Tim Hansberry, and Quenell Jones
Used with permission from the maker
An overview of current and historical street-art and graffiti with a strong focus on New York City and the contested terrain of public space.

Surveillance Report (5:00) 2004
by 4n6
Used with permission from the maker
The Surveillance Camera Players lead a walking tour of surveillance cameras in Manhattan following 9/11/2001. See: http://www.notbored.org/the-scp.html

United Victorian Workers (4:00), 2006
by Dara Greenwald with Josh MacPhee and Bettina Escauriza
Used with permission from the maker
An annual event celebrating the “victorian heritage” in the small post-industrial town of Troy New York is disrupted by labor activists and artists attempting to insert labor history into the public sphere. Organized by Bettina Escauriza, Dara Greenwald, Ryan Jenkins. Josh MacPhee, Amy Scarfone, and Marshall Tramell). See: http://www.daragreenwald.com

El Zócalo (28:25) 2002
Gustavo Vazquez and Chip Lord
Used with permission from the Video Data Bank
An observational portrait of Mexico City’s central Plaza across one day in August. Soldiers, Aztec Dancers, clowns, food vendors, protestors, rain, dogs tourists, kites, balloons, and dignitaries all meet in the public space of the Zøcalo. See: http://artsites.ucsc.edu/faculty/lord/

StreetTv2, Sky0 (6:30) 2003
by SpendnilaTv – TurnOff Tv, Teleaut, AntTv, OrfeoTv, and Guerriglia Markating
From p2p Fightsharing DVD on “Reality Hacking”
Following the repression of a guerrilla/pirate tv project in Senigallia (Italy), an alliance of “telestreet” groups in Rome launch an action against Rupert Murdoch’s Sky Italia cable Tv company by re-transmiting a Juventas v. Roma football game free to the local community in rome. See: http://www.zcommunications.org/telestreet-rome-by-hamster5

Copwatch (8:00) 2002
by Guerilla News Network
From the Select Magazine #5 DVD
A brief introduction to the original Copwatch organization in Oakland, California. The group is dedicated to ‘policing the police’ and attempt to bring attention to police brutality as well as citizen’s right to observe and document police activity. See: http://www.copwatch.org/

A Place Like Any Other (21:00) 2001
by Pia Rönicke
Used with permission from the maker
Interviews with residents from the Bredang area of Stockholm (Sweden) which was conceived as part of the Million Program by Swedish Social Democrats in the late 1960s to provide affordable housing for everyone in Sweden. See: http://www.frieze.com/issue/article/the_concrete_jungle/

TRT: 112 min

One Response to Screening

  1. […] Miercuri, 19 Mai, 20:00-22:00 locul: APARTAMENT-ul DESCHIS (str. Bucuresti 68/1, Chisinau) Proiectie publica: Petreceri Publice/Private – propuneri pentru reactivarea spatiilor publice. Proiectia va face o introducere despre lucrarile care au influentat activitatile AREA Chicago si ale proiectului “insemnarile cetatenilor pentru un atlas”. Lucrarile video prezinta actiuni ale artistilor si activistilor din SUA, care au pus sub semnul intrebarii definitia si parametrii “spatiului public” si “spatiului privat”. Mai multe gasiti aici: https://atlasofchisinau.wordpress.com/screening/ […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: